• TherapeutischeVijfhoeka

     

  • TherapeutischeVijfhoekb

  • TherapeutischeVijfhoekc

Praktisch

Tarieven en terugbetaling

De betaling gebeurt contant, via instant overschrijving of via een QR-code (met de betalingsapp van uw bank). Annulatie van een afspraak kan kosteloos tot twee werkdagen op voorhand. Bij laattijdig annuleren wordt een compensatie gevraagd ter waarde van de sessieprijs. Nieuwe afspraken zijn enkel mogelijk na betaling van de compensatie. Bedankt om de therapeut te verwittigen bij vertraging.

Bij recht op terugbetaling door de mutualiteit brengt u een (geprint) terugbetalingsformulier mee naar de afspraak.

Psychotherapeut

Tarief

Terugbetaling

Psychiater

Werkwijze

Het maken van een eerste afspraak gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier. De eerste afspraak is een intakegesprek waarbij cliënt en therapeut kennismaken. Tijdens dit gesprek wordt een analyse van de hulpvraag gemaakt. Indien er een eigen hulpvraag is en cliënt en therapeut akkoord zijn, wordt een begeleiding opgestart.

De therapeut houdt een patiëntendossier bij conform de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de geestelijke gezondheidszorg. De therapeut respecteert de deontologische code van de betreffende beroepsvereniging met inbegrip van het beroepsgeheim.

Zorgprofessionals

Doorverwijzers kunnen voor algemene vragen en gerichte doorverwijzingen contact nemen met Charlotte Viaene (praktijkhouder) Voor specifieke vragen rond de opvolging na een doorverwijzing wordt er best contact genomen met de behandelende therapeut van het kinderteam of het volwassenenteam.

Crisis

Bij een crisissituatie neemt u contact met de huisarts of meldt u zich aan op de spoeddienst van het ziekenhuis. Tele-Onthaal biedt op elk moment een luisterend oor (nummer 107) en een chat. Ook bij de Zelfmoordlijn kan u terecht voor een gesprek (nummer 1813), een chat of zelfhulp.

Contactgegevens

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Charlotte Viaene (praktijkhouder)
therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com
Madouplein 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Grasmarkt 105 bus 17, 1000 Brussel

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Vestiging Agora 
Agoragalerij - 4e verdieping
Grasmarkt 105 bus 17
1000 Brussel

therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Vestiging Madou
3e verdieping
Madouplein 8
1210 Sint-Joost-te/n-Node

therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com