• TherapeutischeVijfhoeka

   

 • TherapeutischeVijfhoekb

 • TherapeutischeVijfhoekc

Kinderen en jongeren

Thema's

Therapeutisch Centrum Vijfhoek biedt aan kinderen en jongeren een aanbod rond o.a. volgende thema's:

 • Angst
 • Neerslachtigheid
 • Suïcidegedachten
 • Auto-mutilatie
 • Identiteit
 • Vragen rond gender
 • Relationele moeilijkheden
 • Trauma
 • (V)echtscheiding
 • Eetmoeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Aandachtsmoeilijkheden
 • (Selectief) mutisme
 • Pesten
 • Slaapmoeilijkheden

Aanbod

Individuele therapie

Individuele therapie met kinderen neemt de vorm aan van gesprekken, tekeningen of spel. Bij kinderen wordt de ouder uitgenodigd om de evolutie te bespreken. Jongeren kunnen zelfstandig op gesprek komen, waarbij de ouders worden betrokken in functie van hulpvraag en voorkeur van de jongere.

Ouderbegeleiding

In een ouderbegeleiding gaan therapeut en ouder op zoek naar wat er speelt bij het kind of de jongere aan de hand van volgende vragen:

 • Waarom stelt het kind een bepaald gedrag?
 • Waar heeft dit mee te maken?
 • Wat heeft het kind nodig?
 • Hoe kan ik als ouder mijn kind ondersteunen?

Ook vragen over opvoeding kunnen in een ouderbegeleiding besproken worden. De gesprekken vinden plaats met één of twee ouders (gezamenlijk of afzonderlijk).

Gezinstherapie

Gezinnen bestaan in allerlei vormen: tweeoudergezin, éénoudergezin, gezin met geadopteerde of pleegkinderen, gescheiden gezinnen en gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht. Soms gaat een gezin door een moeilijke periode of heeft een van de gezinsleden het moeilijk.

Bij een gezinsbegeleiding wordt het hele gezin uitgenodigd om te spreken, te luisteren en samen te zoeken naar oplossingen. Elk gezinslid is welkom om vragen te stellen en ervaringen te delen. Onderwerpen worden zo bespreekbaar en er groeit wederzijds begrip en verbinding.

Trauma (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een techniek voor de behandeling van blijvende stress na traumatische en onverwerkte ervaringen. EMDR stimuleert het natuurlijk verwerkingsproces. Bij kinderen en jongeren kan EMDR op een speelse manier worden toegepast, eventueel in aanwezigheid van een ouder.

Team

Het overzicht van het kinder- en jongerenteam geeft voor elke therapeut informatie over de therapeutische benadering, doelgroep, aanbod, thema's en gesproken talen. Verder vindt u per therapeut een uitdieping van werkwijze, opleiding, ervaring, lidmaatschappen van beroepsverenigingen, contactgegevens, beschikbaarheden en vestiging ( Madou en/of Agora).

Overzicht

Overzichten

Katlijn Van de Perre zal het voor enige tijd het wat rustiger aandoen en zal geen nieuwe cliënten meer opnemen.

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Vestiging Agora 
Agoragalerij - 4e verdieping
Grasmarkt 105 bus 17
1000 Brussel

therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Vestiging Madou
3e verdieping
Madouplein 8
1210 Sint-Joost-te/n-Node

therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com