• TherapeutischeVijfhoeka

   

 • TherapeutischeVijfhoekb

 • TherapeutischeVijfhoekc

Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode om psychisch lijden te verzachten en het psychisch functioneren te verbeteren.

Een psychotherapeut gaat met de cliënt op weg om het psychisch lijden te begrijpen en dit op verschillende niveau's: zowel op h1gebied van het innerlijk leven van de cliënt als op gebied van het breder netwerk van relaties waarbinnen de cliënt zich begeeft.

Deze exploratie kan in allerlei vormen gebeuren: individueel maar ook als koppel, ouder(s), gezin of groep. De gebruikte methodieken en referentiekaders verschillen naargelang de strekking van de opleiding die de psychotherapeut volgde.

Een psychotherapeut is bij wet gebonden aan beroepsgeheim. Alle informatie wordt vertrouwelijk en respectvol behandeld. Meer informatie over de deontologische code van psychologen vindt u op de site van de Belgische Federatie voor Psychologen.

Wat verwachten we van de therapeut?
 • Kwalitatieve scholing
 • Naleven van de ethische code
 • Lidmaatschap bij beroepsvereniging
 • Multidisciplinair overleg gesuperviseerd door een psychiater
 • Respectvolle houding voor de cliënt en de moeilijkheden die deze ervaart
Wat verwachten we van de cliënt(en)?
 • Bereidheid tot gezamenlijke reflectie
 • Bereidheid om zichzelf in vraag te stellen
 • Respecteren van de gemaakte afspraken
 • 48u op voorhand annuleren indien u verhinderd wordt: de consultatie wordt aangerekend bij laattijdig verwittigen.

Teamleden Overzichtstabel

Teamleden Doelgroep Themas Oriëntering
Stefanie Barigand - foto Stefanie Barigand
Taal: NED
Mail:stefanie.barigand@gmail.com
Tel:0474 02 13 40
Adolescenten
Volwassenen
Koppels
 • Verwerking kinder- en jeugdtijd
 • Traumaverwerking
 • Zelfbeeld
Integratieve Psychotherapie
Naomi Desmet - foto Naomi Desmet
Taal: NED & ENG
Mail:Naomi.Desmet@gmail.com
Tel: 0495 28 55 61
Adolescenten
Volwassenen
Koppels
Gezinnen
 • Relatie-en gezinsproblemen
 • Zelfbeeld
 • Zingeving
 • Stresshantering
Systeemtherapie (i.o.)
Hannan Jamaï - foto Hannan Jamaï
NED, FR & ENG
Mail:hhannanjamai@gmail.com
Tel: 0495 28 55 61
Adolescenten
Volwassenen
Koppels
Gezinnen
 • Relatie-en gezinsproblemen
 • Zelfbeeld
 • Zingeving
Systeemtherapie (i.o.)
Katrijn Loots - foto Katrijn Loots
NED ENG
Mail:katrijn.loots@hotmail.com
Tel: 0485 18 49 81
Adolescenten
Volwassenen
Koppels
Gezinnen
 • Innerlijke conflicten
 • Zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen
 • Relatie- en gezinsproblemen
Relatie-en gezinstherapie (i.o.)
Kirsten O - foto Kirsten O
NED & ENG
Mail:kirsten.o@telenet.be
Tel: 0477 59 64 52
Adolescenten
Volwassenen
 • Suïcidaliteit
 • (Tabaks)Verslaving
ACT
Tabakologie
Lieve Van Gool - foto Lieve Van Gool
NED & ENG
Mail:lieve.van.gool@gmail.com
Tel: 0473 32 23 81
Volwassenen
 • Afhankelijkheid
 • Assertiviteit
 • Burn-out
 • Communicatie
 • Perfectionisme
 • Zelfbeeld
 • Zingeving
Geweldloze Communicatie
Mindfulness
Cognitieve Gedragscounseling
Charlotte Viaene - foto Charlotte Viaene
NED, FR & EN
Mail:viaene.charlotte@gmail.com
Tel: 0485 88 93 56
Kinderen
Adolescenten
Gezinnen
Volwassenen
 • Ouderbegeleiding
 • Gedragsproblemen
 • Trauma
 • Zelfbeeld
Systeemtherapie
Psychoanalyse (io)
EMDR Practitioner

Teamleden Psychotherapie

Tarieven psychotherapie


Eén sessie kost 60 euro en bedraagt ongeveer 50 minuten.
Kijk na of u recht heeft op gedeeltelijke terugbetaling door uw mutualiteit:


 • CM: De terugbetaling van psychotherapie voor jongeren bij een psychotherapeut met een overeenkomst met de CM, bedraagt 50% van het betaalde honorarium (met een maximum van 30 euro) voor 12 sessies. (Website: Psychotherapie voor jongeren).

 • Liberale mutualiteit: De terugbetaling van sessies bij een psycholoog of psychotherapeut voor kinderen en jongeren bedraagt 20 euro per sessie voor 6 sessies per jaar. (Website: Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren).

 • Onafhankelijk ziekenfonds: De terugbetaling van psychotherapie voor kinderen en jongeren door een arts of psycholoog bedraagt 10 euro per sessie voor 10 sessies per kalenderjaar. (Website:Psychotherapie bij kinderen).

 • Partena-ziekenfonds: De terugbetaling van therapie voor kinderen bij een psychotherapeut bedraagt 20 euro per sessie voor 6 sessies per jaar.
  De terugbetaling van therapie bij een psychotherapeut voor volwassenen met een chronische ziekte (zie lijst) bedraagt 20 euro per sessie voor 12 sessies per jaar. (Website: Terugbetaling psychotherapie).

 • Symbio: De terugbetaling van een sessie bij een licentiaat Psycholoog bedraagt 10 euro per sessie voor 5 sessies per jaar. (Website: symbio terugbetaling gezondheidszorg)

 • Vlaams Neutraal Ziekenfonds: De terugbetaling van een consult bij een psycholoog voor kinderen en jongeren bedraagt 10 euro per sessie en dit voor 10 sessies per kalenderjaar.
  Vanaf 19 jaar bedraagt de terugbetaling 10 euro per sessie voor 5 sessies per kalenderjaar. (Website: Voordelen terugbetalingen psycholoog).

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Agoragalerij 4e verdieping 
Grasmarkt 105 bus 17
1000 Brussel

t:. 0485 88 93 56
therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com