• TherapeutischeVijfhoeka

   

 • TherapeutischeVijfhoekb

 • TherapeutischeVijfhoekc

Psychodiagnostiek

Wat is psychodiagnostiek?

Therapeutisch Centrum Vijfhoek doet aan psychodiagnostiek voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar. We doen zowel aan intelligentie-, aandacht- en belevingsonderzoek. We kunnen pas van start gaan met psychodiagnostiek na een kennismakingsgesprek met de ouders waarbij we de ontwikkeling van het kind bevragen.

Visie: Hoe kunnen we een symptoom begrijpen?

Aan de hand psychodiagnostische tests krijgen we zicht op het cognitief en affectief functioneren van uw kind. Deze twee pijlers gaan hand in hand: Als een kind zich niet goed voelt in zijn vel, zal het vaak onderpresteren op school en vice versa. Aan de hand van een onderzoek proberen we te begrijpen wat er aan de hand is: Is er een indicatie van een leerproblematiek? Hebben we te maken met een ontwikkelingsproblematiek? Of gaat het om een emotioneel probleem waardoor het schools leren bemoeilijkt wordt?

Om een antwoord te formuleren op bovenstaande vragen, nemen we idealiter een onderzoek af op alle domeinen (cognitie, aandacht en beleving). Dit om overhaaste conclusies op basis van onvolledige informatie te vermijden. Indien u dit wenst nemen we contact op met het CLB.

Pas wanneer blijkt dat de problematiek beantwoord aan de criteria van de DSM V en resistent is aan behandeling zoals logopedie, kinesitherapie of psychotherapie, kunnen we een diagnose stellen. We passen deze voorzichtigheid toe om het kind alle ontwikkelingskansen te bieden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht? Er bestaat (vanuit de school/CLB of uzelf als ouder) een bezorgdheid over (de ontwikkeling van) uw kind:
 • Uw kind kan zich moeilijk concentreren in de klas
 • Uw kind heeft moeilijkheden met lezen, rekenen of schrijven
 • Uw kind behaalt zwakke of wisselende schoolresultaten
 • Uw kind heeft moeilijkheden met taalverwerving
 • De zorg die uw kind nodig heeft overschrijdt het zorgaanbod van de school
 • Uw kind ondervindt moeilijkheden in sociale relaties met klasgenootjes
 • Uw kind heeft last van woede-uitbarstingen
 • Uw kind stelt vreemd gedrag
 • Uw kind sluit zich af of geeft een neerslachtige en prikkelbare indruk

De behandelende logopediste vraagt een intelligentieonderzoek aan om aanspraak te maken op terugbetaling voor de logopedische behandeling.

Wat bieden we aan?

Een intelligentieonderzoek aan de hand van de meest recente intelligentietest: WISC-V NL Een aandachtonderzoek aan de hand van vragenlijsten, klinische observatie en de afname van de TEA-Ch Een belevingsonderzoek aan de hand van vragenlijsten, spelmomenten en projectieve tests (CAT of TAT)

Tarieven

 • Een intelligentieonderzoek
 • De afname van een intelligentietest duurt ongeveer twee uur. Er wordt daarbij één uur aangerekend om de test te scoren, te interpreteren en een verslag te schrijven. Het onderzoek wordt afgerond met een laatste consultatie waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden met de ouders en het kind. We vinden het belangrijk dat het kind aanwezig is bij de bespreking van de resultaten opdat het feedback krijgt over het werk dat hij/zij heeft verricht.

  De totale kostprijs voor een intelligentieonderzoek bedraagt 240 euro. De mutualiteit komt tussen voor de drie consultatiemomenten. De terugbetaling bedraagt:

  • Terugbetaling door CM: 90 euro
  • Terugbetaling door Socialistische Mutualiteit: 60 euro
  • Terugbetaling door Partena: 60 euro
  • Terugbetaling door Liberale Mutualiteit: 60 euro
 • Een belevingsonderzoek
 • De afname van een belevingsonderzoek duurt ongeveer twee uur. Er wordt één uur aangerekend om de test te scoren, te interpreteren en een verslag te schrijven.

  Het onderzoek wordt afgerond met een laatste consultatie waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden met de ouders en het kind. We vinden het belangrijk dat het kind aanwezig is bij de bespreking van de resultaten opdat het feedback krijgt over het werk dat hij/zij heeft verricht.

  De totale kostprijs voor een belevingsonderzoek bedraagt 240 euro. De mutualiteit komt tussen voor de drie consultatiemomenten. De terugbetaling bedraagt:

  • CM: 90 euro
  • Socialistische Mutualiteit: 60 euro
  • Partena: 60 euro
  • Liberale Mutualiteit: 60 euro
 • Aandachtsonderzoek
 • Moeilijkheden met aandacht of concentratie zijn veelal een symptoom van leer- en/of affectieve moeilijkheden. Om te kunnen besluiten dat er sprake is van een zuivere aandachtproblematiek, dienen leer- en affectieve moeilijkheden uitgesloten te worden aan de hand van een cognitief en belevingsonderzoek. Om deze reden nemen we niet uitsluitend een aandachtonderzoek af. De enige uitzondering is wanneer we zicht hebben of het cognitief en affectief functioneren aan de hand van eerder afgenomen diagnostische testen.

 • Een volledig psychologisch onderzoek:
 • De afname van een volledig psychologisch onderzoekt (intelligentie + aandacht + beleving) bestaat uit vier consultaties waarin we individueel met het kind van start gaan. Er wordt twee uur aangerekend om de testen te scoren, te interpreteren en een verslag te schrijven. Het onderzoek wordt afgerond met een laatste consultatie waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden met de ouders en het kind. We vinden het belangrijk dat het kind aanwezig is bij de bespreking van de resultaten opdat het feedback krijgt over het werk dat hij/zij heeft verricht.

  De kostprijs voor een volledig psychologisch onderzoek bedraagt 420 euro. De mutualiteit komt tussen voor vijf consultatiemomenten. De terugbetaling bedraagt:
  • CM: 150 euro
  • Socialistische Mutualiteit: 100 euro
  • Partena: 100 euro
  • Liberale Mutualiteit 100 euro

Intelligentietest Afname 2u 120 euro
Scoring + verslag 1u 60 euro
Bespreking 1u 60 euro
Totaal 4u 240 euro
Terugbetaling Mutualiteit 3u 90 euro (CM)
60 euro (Soc. Mut)
60 euro (Partena)
60 euro (Lib. Mut)


Belevingsonderzoek Afname 2u 120 euro
Scoring + verslag 1u 60 euro
Bespreking 1u 60 euro
Totaal 4u 240 euro
Terugbetaling Mutualiteit 3u 90 euro (CM)

60 euro (Soc. Mut)
60 euro (Partena)
60 euro (Lib. Mut)


Volledig onderzoek (intelligentie,
aandacht en beleving)
Afname 4u 240 euro
Scoring + verslag 2u 120 euro
Bespreking 1u 60 euro
Totaal 7u 420 euro
Terugbetaling Mutualiteit 5u 150 euro (CM)
100 euro (Soc. Mut)
100 euro (Partena)
100 euro (Lib. Mut)

logosmall

Therapeutisch Centrum Vijfhoek
Agoragalerij 4e verdieping 
Grasmarkt 105 bus 17
1000 Brussel

t:. 0485 88 93 56
therapeutischcentrumvijfhoek@gmail.com